Rødvig Borgerforening

Rødvig Borgerforenings formålsparagraf er:

Rødvig Borgerforening er en upolitisk forening, der via kulturelt, socialt og praktisk fællesskab gør

RØDVIG - En perle på Stevns - til et endnu bedre sted at bo.

Som medlem kan optages enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål og er bosiddende i Stevns Kommune. Alene personer bosat i postnummer 4673 RØDVIG kan vælges til bestyrelsen.

Ønsker du at blive medlem af Rødvig Borgerforening kan du bare skrive til os under konkakt eller direkte til kasseren, (se under bestyrelse,) du skal blot skrive dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer i besked. Så vil du får en mail .

Tak til alle medlemmer for jeres opbakning til bestyrelsens arbejde.

På grund af persondataloven må der ikke stå direkte E-mail eller tlf.nr til hverken bestyrelsen eller kontaktpersoner.

Brug i stedet for kontaktformularen eller send en mail til roedvig.borgerforening@outlook.dk

BLIV MEDLEM  via kontaktformular, 150,- KR. FOR 2021 (pr. person)

Medlemsinformation marts 2021:

Indtil vi igen kan mødes får I hermed lidt info om bestyrelsens igangværende arbejde.

Vi har deltaget i møder vedrørende flytning af stationen, hvor et af de store spørgsmål var parkeringspladser. Den udgave der arbejdes videre med, flytter parkeringspladserne fra Marmorvej, som først foreslået, til den modsatte side, tæt på Junglestien. Rødvig Borgerforening er stadig med på sidelinjen, så vi arbejder for at evt. gener bliver så få som muligt, både på Marmorvej siden og på Grundejerforeningen Lejdebæks side.

End videre arbejder vi på to projekter, som allerede er taget op i budgettet hos kommunen; men som indtil videre er blevet udskudt flere gange.

Det drejer sig om cykelstier på Vemmetoftevej fra Rødvigvej til Skørpinge Mark, en gangsti på ydersiden af autoværnet fra Rødvig Kro til Flintovnen.

Derudover også på trafikdæmpende foranstaltninger på Rødvig Hovedgade og Vemmetoftevej. 

Processen vedrørende sandfodring på Veststranden er stadig i gang. I øjeblikket er det politikkerne der skal tage stilling til at få afsluttet diskussionerne, og på tilført de nødvendige 10.000 m3 sand til stranden.

Som seneste nyt, arbejder vi på at få en parkourbane med placering ved Sydstevnshallen. Vi venter på en godkendelse fra Stevns Kommune vedr. placeringen. I øjeblikket er vi i gang med at søge forskellige fonde om midler til projektet.

Vi håber på en snarlig genåbning af samfundet og at vi kan nyde det dejlige forår der er i gang

Med venlig hilsen 

Freddie Larsen

Formand Rødvig Borgerforening

 

HUSK AT BRUGE RØDVIGVINEN (RØD, HVID OG ROSÉ) SOM GAVER. FOR HVER SOLGT FLASKE GÅR DER 6 KRONER TIL RØDVIG BORGERFORENINGS ARBEJDE 😊SÆLGES I DAGLI’ BRUGSEN.