Rødvig Borgerforenings logo

Velkommen hos Rødvig Borgerforening

Rødvig Borgerforening blev stiftet i april 2013, og der er i dag 273 medlemmer (juli 2023).

Foreningens formål

Rødvig Borgerforening er en aktiv upolitisk forening, der via kulturelt, socialt og praktisk fællesskab gør Rødvig til et endnu bedre sted at bo.

Som medlem kan optages enhver, der er bosiddende i Stevns kommune. Kun personer bosat i postnummer 4673 Rødvig-området kan dog vælges til bestyrelsen.

Du er meget velkommen til at blive medlem af Rødvig Borgerforening. Skriv blot til kassereren via Menu/Bliv medlem.

Aktiviteter

Rødvig Borgerforening gennemfører hvert år mange forskellige aktiviteter, som foreningens frivillige står for i samarbejde med bestyrelsen. 

Der er jævnligt Café-sammenkomster på Cafe´ Klintens sandwichproviant, Havnepladsen 2, Rødvig med kulturelle indslag, af og til med kendte kunstnere.

Fra sæson 2022 overtog Rødvig Borgerforening formidlingsopgaven af Flintovnens spændende historie. Frivillige fra foreningen er guider på stedet i sommerperioden og giver gæsterne historien, suppleret af informationsplancher indendøre. Aktiviteten er et samarbejde med Stevns Kommune, der varetager bygningens udvendige vedligeholdelse.

Foreningen har et snapselaug med 13 medlemmer, som mødes for at diskutere, udvikle og prøvesmage kryddersnapse i hyggeligt selskab.

Havnes Dag deltager foreningen også i, det er et sommerarrangement på havnen med kunst mad og musik på programmet. Det finder sted en lørdag i juni/juli.

Henimod juletid kommer julemanden og hans kone forbi og hilser på børn og voksne i Rødvig. En hyggelig tradition, der sponsoreres af Dagli´ Brugsen med lækkerier til fremmødte, af Damgården med et juletræ og af Joost El med den praktiske tilslutning af lys til træet.

Aktuelle begivenheder kan du læse om i kalenderen, se Menu/Det sker.

Samarbejde

Bestyrelsen har et årligt møde med repræsentanter fra Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune for at drøfte udvikling af Rødvig og omegn. Når økonomien tillader det, og den politiske beslutning er taget, har vi flere forbedringstiltag klar til at blive iværksat. Aktiviteterne udspringer af Stevns Kommunes Kommuneplan og Rødvig Borgerforening arbejder løbende med de konkrete tiltag og med inddragelse af borgerne, når det behøves. Rødvig er en af fire såkaldte udviklingsbyer i Stevns kommune, de øvrige er Strøby Egede, Hårlev og St Heddinge. 

Rødvig Borgerforening stod bag opførelsen af Sydstevnshallen i 2017, og vi har i 2022 fået anlagt en parkourbane tæt på hallen, hvor der også er anlagt to padel-baner. Derudover har byen ro- sejl- og kajakklubber på havnen. Sporten har gode betingelser i Rødvig.

Parkourbanen kunne kun opføres på grund af flotte donationer fra: F.I.S.K. - Stevns Turistforening - LAG (Stevns Udvikling) - Andel - Pensionistbanden Rødvig - Spar Nord Fonden - Sydbank Fonden - Nordea-fondens fokusområde "Liv i det lokale" - Rødvig Borgerforening.

Rødvig Borgerforening har mange trofaste medlemmer. Mange er aktive, og deltager i foreningens arrangementer. Vi kunne godt tænke os endnu flere medlemmer, der vil medvirke til at gøre Rødvig til et endnu bedre sted at være. 

Du kan få flere oplysninger om foreningen ved at rette henvendelse til os, via Menu/Kontakt.

Venlig hilsen

Freddie Larsen
Formand

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram