Rødvig Borgerforenings logo

Velkommen hos Rødvig Borgerforening

Rødvig Borgerforening blev stiftet i april 2013, og der er i dag 240 medlemmer.

Foreningens formål.

Rødvig Borgerforening er en aktiv upolitisk forening, der via kulturelt, socialt og praktisk fællesskab gør Rødvig til et endnu bedre sted at bo.

Som medlem kan optages enhver, der er bosiddende i Stevns kommune. Kun personer bosat i postnummer 4673 Rødvig-området kan dog vælges til bestyrelsen.

Du er meget velkommen til at blive medlem af Rødvig Borgerforening. Skriv blot til kassereren via siden Bliv medlem.

Hvad rør sig i året?

Rødvig Borgerforening gennemfører hvert år mange forskellige aktiviteter, som foreningens frivillige står for i samarbejde med bestyrelsen. 

Der er jævnligt Café-sammenkomster på restaurant Harmonien med kulturelle indslag, af og til med kendte kunstnere.

Fra sæson 2022 overtager Rødvig Borgerforening formidlingsopgaven af Flintovnens spændende historie for besøgende. Frivillige fra foreningen vil vil være på stedet og give gæsterne historien, suppleret af informationsplancher indendøre. Aktiviteten er et samarbejde med Stevns Kommune, der varetager bygningens udvendige vedligeholdelse.

Der er et snapselaug med 13 medlemmer, som mødes for at diskutere, udvikle og prøvesmage kryddersnapse.

Henimod juletid kommer julemanden og hans kone forbi og hilser på børn og voksne i Rødvig. En hyggelig tradition. Julearrangementet sponsoreres af Dagli´Brugsen med lækkerier til fremmødte, af Damgården med et juletræ og af Joost El med tilslutning af træets belysning.

Aktuelle begivenheder kan du læse om i kalenderen, øverst Det sker.

Bestyrelsen har et årligt møde med repræsentanter fra Plan, Miljø og Teknik i Stevns Kommune for at drøfte udvikling af Rødvig og omegn. Når økonomien tillader det, og den politiske beslutning er taget, har vi flere forbedringstiltag klar til at blive iværksat. Aktiviteterne udspringer af Stevns Kommunes Kommuneplan og Rødvig Borgerforening arbejder løbende med de konkrete tiltag og med inddragelse af borgerne. Rødvig er én af fire såkaldte udviklingsbyer i Stevns kommune. De andre er Strøby Egede, Hårlev og St Heddinge. Man kan læse mere på Kommunens hjemmeside www.stevns.dk 

Donationer.

Vi har nu fået samlet de penge sammen som vi skal bruge til en parkourbane ved Sydstevnshallen. Vi vil gerne rette en stor tak til vore sponsorer, uden jeres bidrag ville det ikke have været muligt at gå i gang med projektet.

Følgende har bidraget økonomisk til parkourbanen: F.I.S.K. - Stevns Turistforening - LAG (Stevns Udvikling) - Andel - Pensionistbanden Rødvig - Spar Nord Fonden - Sydbank Fonden - Nordea-fondens fokusområde Liv i det lokale - Rødvig Borgerforening.

23/11 er anlægsarbejdet startet og hvis temperaturen holder sig på +5 gr forventer vi at parkourbanen står klar om ca. 14 dage.

Foreningen modtog tidligere en flot donation fra Velux-fonden, der gik til indkøb af Højskolesangbøger, som mange nu har glæde af i fællesskab. 

Bestyrelsen retter en stor tak til de mange trofaste frivillige for den flotte indsats hvert år. Uden dem kunne de mange aktiviteter ikke gennemføres.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til bestyrelsen mfl via siden Kontakt.

Med venlig hilsen

Freddie Larsen
Formand

magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram