Rødvig Borgerforenings logo

Dokumenter

Henvendelse til Folketingets Transportudvalg dec. 2020

Rødvig Borgerforening og Store Heddinge Borger og Handelsstandsforening ønsker endnu en gang at udtrykke vores støtte til bevillinger til renovering af skinnelegemet på Østbanen.

Uploadet den 04/12/2020
Høringssvar vedr. sandfodring veststranden

Høringssvar til Stevns Kommunes ansøgning om sandfodring på Veststranden i Rødvig j. nummer 01.24.08-P19-3-20 dateret 26.10.2020.

Uploadet den 11/11/2020
Folketingets Transport udvalg, 20. juni 2020

Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening, samt Rødvig Borgerforening har noteret sig rapporten om BRT-busser og skinnerenovering af Østbanen.

Uploadet den 21/06/2020
Mail kommunens ledelse 20. juni 2020
Uploadet den 20/06/2020
Brev til Folketinget vedr. Østbanen

Hårlev Erhvervs- og Borgerforening, Store Heddinge Borger- og Erhvervsforening, samt Rødvig Borgerforening ser med stor bekymring på udviklingen omkring Østbanens fremtid som rygrad i infrastrukturen for transport af omkring 1.000.000 borgere og pendlere årligt til og fra Stevns og Faxe Kommuner.

Uploadet den 18/11/2019
Statsvej til Sydmotorvej, transportudvalg

Hårlev Erhvervs- og Borgerforening, Store Heddinge Borger- og Erhvervsforening, samt Rødvig Borgerforening, som repræsenterer borger- og erhvervsinteresser i den sydlige del af Stevns Kommune, hilser det velkomment at Vejdirektoratet har iværksat VVM undersøgelsen af vejforbindelsen mellem Klippinge og Sydmotorvejen via Hårlev.

Uploadet den 17/11/2019
Høringssvar lokalplan 192

Bestyrelsen i Rødvig Borgerforening (RB) hilser lokalplan 192 velkommen og deler planens angivelse af baggrund og formål, samt dens vurderinger om autenticitet udvidet med muligheder for fritids- og ferie aktiviteter.

Uploadet den 10/05/2019
Lokalplan 192 vedr. Rødvig lystbådehavn
Uploadet den 16/04/2019
Funktionsplan, hal i Rødvig

Hal til Sydstevns – en redegørelse med oplysninger, der kan medvirke som baggrund vedr. et udbudsmateriale til en omvendt licitation.

Uploadet den 05/04/2017
Borgernes hal i Rødvig

Lokalbefolkningen i Sydstevns er blevet hørt, og et gennemført positivt samarbejde har i halvandet år fundet sted mellem politiske udvalg, forvaltninger og Arbejdsgruppen.

Uploadet den 05/04/2017
Trafiksikkerhed i Rødvig

Rødvig Borgerforening har den 28. februar 2017 fremsendt 2 forslag til Teknik og Miljø, Stevns Kommune.
Begge forslag vil øge trafiksikkerheden i Rødvig.

Uploadet den 19/03/2017
Arbejdsgruppens præsentation af hallen på borgermødet 14-12 2016

Hallen!

Uploadet den 14/12/2016
Top 10, stemmeseddel

Rødvig Borgerforening melder sig som samarbejdspartner med Stevns Kommune omkring Udviklingsplan Rødvig 2015.

Uploadet den 20/09/2016
Rødvigs udvikling hører sammen med Top 10 stemmeseddel

Udviklingsplan for Rødvig blev vedtaget på Plan-og Teknikudvalgets møde den 8. marts 2016. Der indkom 8 høringssvar, heriblandt et fra Rødvig Borgerforening.

Uploadet den 13/09/2016
Nyhedsbrev vedr. hal i Rødvig

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune har d. 28.april 2016 afsat 14,4 mio. kr Cl projekt ny hal i Rødvig.

Uploadet den 22/06/2016
Hal i Rødvig/Sydstevns Skitseprojekt

Rødvig Borgerforening og klubber og foreninger på Sydstevns har i fællesskab undersøgt mulighederne og behovene for en hal til afløsning af Boestoftehallen.

Uploadet den 09/02/2016
Høringssvar, udviklingsplan for Rødvig

RB ønsker, at der etableres et samarbejde med mindst 2 årlige møder med relevante udvalg omkring realiseringen af udviklingsplanen.

Uploadet den 09/02/2016
magnifiercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram